Nasza oferta

Prowadzenie KPiR

Prowadzenie ksiąg handlowych

Ryczałt ewidencjonowany

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Pozostałe usługiProwadzenie ksiąg handlowych

Oferujemy pełen zakres usług związanych z prowadzeniem ksiąg handlowych.
Istnieje także możliwość ustalenia indywidualnego zakresu świadczonych usług.
Po podpisaniu umowy z naszym biurem o świadczenie usług związanych z prowadzeniem ksiąg handlowych oferujemy:

- prowadzenia księgi handlowej

- obliczania należnych zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych

- podawanie informacji o wysokości zaliczki do wpłaty w formie dogodnej dla Klienta (faksem, mailem, w formie papierowej)

- prowadzenia ewidencji VAT wraz z rozliczeniem deklaracji VAT 7, VAT-UE, Intrastat

- podawanie informacji o wysokości kwoty podatku VAT do wpłaty w formie dogodnej dla Klienta (faksem, mailem, w formie papierowej)

- prowadzenia ewidencji środków trwałych wraz z rozliczeniem środków trwałych,

- składania terminowo sporządzonych deklaracji podatkowych oraz ZUS

- przechowywania dokumentacji podatkowej, dokumentów źródłowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, ich uszkodzenie czy zniszczenie

- udzielania Zleceniodawcy w niezbędnym zakresie wszelkich informacji i wyjaśnień objętych jego zobowiązaniem podatkowym

- kompletowania i przygotowywania dokumentów w przypadku kontroli,

- udzielanie wyjaśnień organom kontroli w przypadku upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w siedzibie biura.

© by S.C. MARZYT. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt strony - projektomania.pl
Strona główna    |    O nas    |    Galeria    |    Oferta    |    Cennik    |    Kontakt