Nasza oferta

Prowadzenie KPiR

Prowadzenie ksiąg handlowych

Ryczałt ewidencjonowany

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Pozostałe usługiProwadzenie spraw kadrowo-płacowych

W przypadku zatrudniania przez Państwa firmę pracowników, niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa kadrowo płacowa.

Oferujemy pełny zakres obsługi w tym zakresie z uwzględnieniem każdej formy prawnej zatrudnienia. Posiadamy aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pozwalającą na fachowe świadczenie usług związanych z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych Państwa firmy.

Oferujemy do wyboru kompleksową obsługę kadrowo-płacową lub same usługi płacowe.

Po podpisaniu umowy o prowadzenie spraw pracowniczych do zakresy naszych usług należy między innymi:


w zakresie obsługi kadrowej:

- kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,

- bieżąca obsługa pracowników – sporządzanie dokumentacji związanych z zatrudnianiem lub zawalnainiem pracowników (umowy, świadectwa pracy), wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,

- sporządzanie planu dni wolnych (DWD) i nanoszenie na kartotekę przerw w świadczeniu pracy,

- przygotowywanie i wysyłanie do zus dokumentów zgłoszeniowych,

- sporządzanie sprawozdań do GUS, PEFRON itp.

-obsługa osób zatrudnianych w ramach umów cywilno-prawnych (sporządzanie umó i rachunków),


w zakresie obsługi płacowej:

- naliczanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych,

- sporządzanie imiennych list płac, pasków wypłat, deklaracji ZUSoraz raportów RMUA,

- naliczanie nadgodzin, premii, dodatków i innych świadczeń,

- rozliczanie zwolnień lekarskich, zasiłków chorobowych, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,

- obliczanie ekwiwalentów urlopowych,

- naliczanie diet i ryczałtów oraz rozliczanie delegacji służbowych,

- sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rocznej informacji o dochodach dla pracowników i zleceniobiorców,

- sporządzanie wniosków do PEFRON.

© by S.C. MARZYT. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt strony - projektomania.pl
Strona główna    |    O nas    |    Galeria    |    Oferta    |    Cennik    |    Kontakt